Gebruikersonderzoek

De resultaten van de recente bevragingen over het verplaatsings- en mobiliteitsgedrag in Vlaanderen, handig samengevat in infographics voor de meetperioden 2015-2019 en 2021-2022. Meer info vind je hier.

De resultaten van de recente bevragingen over het verplaatsings- en mobiliteitsgedrag in Vlaams-Brabant, handig samengevat in infographics voor de meetperioden 2015-2019 en 2021-2022.