Fietsinfrastructuur

Fietssnelwegen.be bevat naast een routeplanner ook alle informatie over de routes, (geplande en lopende) studies en projecten,... van de fietssnelwegen en cyclostrades in Vlaanderen en Brussel. Stippel hier je route uit.

De Fietsbarometer van provincie Antwerpen brengt de veiligheid, het comfort en het gebruik van de fietsroutes op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in gemeenten en steden van de provincie in kaart. Selectie op de fietsinfrastructuur. 

Met dit formulier kan je aanduiden welke straten of kruispunten in de provincie Antwerpen vernieuwd werden sinds de laatste meting met de meetfiets (Fietsersbond) of welke op de planning staan voor verbetering. Meer info over de fietsbarometer van Provincie Antwerpen vind je hier.

De meetfietsviewer brengt alle Limburgse functionele fietspaden gedetailleerd in kaart. Het geeft je een duidelijk objectief beeld  van de kenmerken en kwaliteit van de aanwezige fietsinfrastructuur. 

Benieuwd naar de provinciale geografische fietsdata van West-Vlaanderen? Neem een kijkje op het Geoloket. 

Benieuwd naar de provinciale geografische fietsdata van Vlaams-Brabant? Neem een kijkje op het Geoloket. 

Benieuwd naar de provinciale geografische fietsdata van Oost-Vlaanderen? Neem een kijkje op het Geoloket. 

Benieuwd naar de provinciale geografische fietsdata van Limburg? Neem een kijkje op het Geoloket. 

Benieuwd naar het Boven Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen? Hier vind je de conformiteit en typologie van het netwerk.

De fietskaart toont je (in vier kleurencategorieën) de fysieke toestand en de befietsbaarheid van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

De (interactieve) mobiliteitskaart van West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk geeft je een overzicht van de fietsnetwerken, het OV-netwerk en de locaties van deelfietsen, deelwagens en carpoolparkings.

Benieuwd naar de fietsinfrastructuurprojecten in West-Vlaanderen? Neem een kijkje op dit actueel overzicht op kaart. 

Benieuwd naar de staat van de fietsinfrastructuur in je gemeente? Deze dienst laat toe om een meetfiets in te schakelen om je infrastructuur te registreren.

De Cycle Data Hub verzamelt fietsdatalinks over het hele noordzeegebied. Je kan de links bekijken en ook zelf nuttige fietsdatalinks toevoegen. 

Lees hier het rapport van de Cycle Path Surface Analysis. In dit onderzoek werden drie meetmethodes voor het monitoren van fietsinfrastructuur met elkaar vergeleken: meetfiets, profilometer en Drivenby.