Fietsinfrastructuur

Fietssnelwegen.be bevat naast een routeplanner ook alle informatie over de routes, (geplande en lopende) studies en projecten,... van de fietssnelwegen en cyclostrades in Vlaanderen en Brussel. Stippel hier je route uit.

De Fietsbarometer van provincie Antwerpen brengt de veiligheid, het comfort en het gebruik van de fietsroutes op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in gemeenten en steden van de provincie in kaart. Selectie op de fietsinfrastructuur. 

Met dit formulier kan je aanduiden welke straten of kruispunten in de provincie Antwerpen vernieuwd werden sinds de laatste meting met de meetfiets (Fietsersbond) of welke op de planning staan voor verbetering. Meer info over de fietsbarometer van Provincie Antwerpen vind je hier.

Benieuwd naar het Boven Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Antwerpen? Hier vind je de conformiteit en typologie van het netwerk.

Benieuwd naar de staat van de fietsinfrastructuur in je gemeente? Deze dienst laat toe om een meetfiets in te schakelen om je infrastructuur te registreren.

De Cycle Data Hub verzamelt fietsdatalinks over het hele noordzeegebied. Je kan de links bekijken en ook zelf nuttige fietsdatalinks toevoegen. 

Lees hier het rapport van de Cycle Path Surface Analysis. In dit onderzoek werden drie meetmethodes voor het monitoren van fietsinfrastructuur met elkaar vergeleken: meetfiets, profilometer en Drivenby.